รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม  เคียงคู่ไปกับเรา  "รวมเศษ"