หน้าแปลน สแตนเลส เกรด316
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
280บาท /กิโลกรัม
ติดต่อสอบถาม

มีขนาด

12"       150#

8"         150#

6"         150#

5"         150#

1 1/2"   150#

เกรด 316

ราคา กิโลละ 280 บาท