ถังพลาสติก
สอบถามได้ที่เบอร์038-915244-5 ต่อ 22 แผนกคัดแยก
ติดต่อสอบถาม

ขนาด 200 ลิตรษ