สายพานยกของ
สอบถามได้ที่เบอร์038-915244-5 แผนกฮาร์ดแวร์(หน้าร้าน)
ติดต่อสอบถาม

ขนาด 3*3 

ยาว 3 เมตร