สว่านไฟฟ้า
สอบถามได้ที่เบอร์038-915244-5 แผนกฮาร์ดแวร์(หน้าร้าน)
ติดต่อสอบถาม

550 w 10mm.