ประวัติความเป็นมาของบริษัท รวมเศษ จำกัด

      บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2529  ในเขตตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ดำเนินกิจการรับซื้อ-ขาย  เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง  

        เมื่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวมากขึ้น  ทำให้ร้านรวมเศษในสมัยนั้น  ขยายพื้นที่เพื่อรองรับเศษวัสดุต่างๆ ตามไปด้วย  จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2543  กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ทำการจดทะเบียนเป็น  บริษัท รวมเศษ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน  หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท    โดยเศษวัสดุเหลือใช้ที่รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากชุมชนนั้น  จะนำมาคัดแยกประเภทวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้  จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี  ทางบริษัทฯ จะนำมาวางจำหน่ายหน้าร้านต่อไป

 

บริษัท รวมเศษ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

           ทะเบียนโรงงานเลขที่  3-105-8/47รย.  :    คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)  ได้แก่ เศษเหล็ก,สแตนเลส,ทองแดง,พลาสติก,อลูมิเนียม,เศษไม้ ฯลฯ

         ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-24/47รย.   :   ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวยาทำละลาย

         ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(11)-2/43รย.  : อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXZdmGVBGzI&t=39s