10 พฤษภาคม 2562 ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  • 9 May 2019 16:08
  • 971
  • 0
 เนื่องจากบริษัท รวมเศษ จำกัด (สำนักงานห้วยโป่ง) จะมีการตรวจรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. จากผลการตรวจในครั้งนี้ อาจจะเกิดผลกระทบในด้านการให้บริการกับลูกค้า ในวันและเวลาดังกล่
Read More