10 พฤษภาคม 2562 ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  • 9 May 2019 16:08
  • 972
  • 0
 เนื่องจากบริษัท รวมเศษ จำกัด (สำนักงานห้วยโป่ง) จะมีการตรวจรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. จากผลการตรวจในครั้งนี้ อาจจะเกิดผลกระทบในด้านการให้บริการกับลูกค้า ในวันและเวลาดังกล่
Read More
28 มิ.ย.2560 ชาวบ้านร้องตรวจสอบหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
  • 28 June 2017 10:46
  • 1211
  • 1
  28 มิถุนายน 2560 ชาวบ้านร้องตรวจสอบหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ริม ถ.มาบเตย-วังตาหม่อน จ.ระยอง   ระยอง- ชาวบ้านร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องลงตรวจสอบหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ริม ถ.มาบเตย-วังตาหม่อน จ.ระยอง หวั่นน้ำชะล้างหลุมฝังกลบขยะกากอุตสาหก
Read More
สถานการณ์"ขยะ"ในปัจจุบัน
  • 25 June 2017 10:23
  • 3174
  • 1
               26 ส.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีมติเห็นชอบโรดแมปจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย หลังพบปัญหาขยะตกค้างทับถมกองเป็นภูเขาหลายพื้นที่ถึงขั้นวิกฤติ ที่สำคัญคือระบบบริหารจัดการไร้ประสิทธ
Read More